Rabbit man showing no respect in Sheung wan.  -?

Rabbit man showing no respect in Sheung wan. -?